Naziv predmeta

Skočić

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTRZ 7/08

Datum podizanja optužnice

30. April 2010. godine

Faza postupka

Žalbeni postupak