Naziv predmeta

Prijedor (AA)

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТRZ 2/08

Datum podizanja optužnice

11. Decembar 2009. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Medak (AB)

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTRZ 10/07

Datum podizanja optužnice

6. Oktobar 2009. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Broj predmeta

KTRZ 3/08

Datum podizanja optužnice

8. Jul 2009. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Broj predmeta

КТRZ 4/03

Datum podizanja optužnice

17. Oktobar 2008. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan