Broj predmeta

KTRZ 5/04

Datum podizanja optužnice

9. Novembar 2007. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Slunj

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТРЗ 11/07

Datum podizanja optužnice

7. Novembar 2007. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Dubrovnik

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTRZ-5/07

Datum podizanja optužnice

26. Jul 2007. godine

Faza postupka

Postupak obustavljen zbog postojanja okolnosti koje privremeno sprečavaju krivično gonjenje optuženog

Broj predmeta

KTRZ 1/07

Datum podizanja optužnice

13. Jul 2007. godine

Faza postupka

Ponovno suđenje u toku

Naziv predmeta

Škorpioni II

Detaljnije
Broj predmeta

KTRZ 3/05

Datum podizanja optužnice

9. Oktobar 2006. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan