Naziv predmeta

Prijedor (AA)

Broj predmeta

КТRZ 2/08

Broj žrtava

3

Broj optuženih lica

AA

Rang optuženih

Niži policijski rang

Datum podizanja optužnice

11. Decembar 2009. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

2 years 11 months

Broj ispitanih svedoka

13

Datum i ishod prvostepene presude

30. Septembar 2010. godine
Osuđujuća presuda: 15 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

28. Februar 2011. godine
Ukinuta presuda i ponovno suđenje

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

28. Novembar 2011. godine
Osuđujuća presuda: 15 godina

Ishod odluke Apelacionog suda

30. Novembar 2012. godine
Oslobađajuća presuda

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZ SRJ, u saizvršilaštvu, u vezi čl. 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Optužnica tereti okrivljenog da je, u martu 1994. godine, u saizvršilaštvu sa još tri osumnjičena, učestvovao u ubistvu tri bošnjačka Muslimana u Prijedoru, (BiH). Preciznije, okrivljeni, kao pripadnik rezervnog sastava policije Republike Srpske, bacio je bombu na kuću žrtava, te potom ušao u kuću i ubio preostale preživele.

Procesne napomene

Tri osobe, navedene u optužnici kao saizvršioci krivičnog dela, procesuirani su u BiH i osuđeni na kazne zatvora u rasponu od 10 do 20 godina. S obzirom da je AA dobio državljanstvo Republike Srbije, a bio je nedostupan pravosudnim organima BiH, dokazi su ustupljeni TRZ-u, nakon čega je sprovedena istraga i podignuta optužnica.