Naziv predmeta

Vukovar (AA) - Jedinstvena presuda iz Ovčare I

Broj predmeta

КТRZ 3/09

Broj žrtava

5

Broj optuženih lica

AA

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja optužnice

31. Mart 2010. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

11 months 16 days

Broj ispitanih svedoka

4

Datum i ishod prvostepene presude

1. Novembar 2010. godine
9 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

19. Mart 2011. godine
Presuda potvrđena

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-
/

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZ SRJ

Činjenični opis

Sud je utvrdio da je AA dana 14. septembra 1991. godine, kao pripadnik Teritorijalne odbrane Vukovar, zajedno sa još jednim vojnikom ušao u podrum jedne kuće u Vukovaru (Hrvatska) gde se skrivao jedan broj civila hrvatske nacionalnosti. Okrivljeni je izveo dvojicu muškaraca iz podruma i ubio ih. Potom je neidentifikovani vojnik koji je bio u pratnji okrivljenog ubacio ručnu granatu u podrum kojom prilikom su ubijene dve žene i nanete teške telesne povrede jednom civilu.

Procesne napomene

Okrivljeni je prethodno osuđen na 20 godina zatvora u predmetu „Ovčara I” (videti opis predmeta). Sud je osudio okrivljenog na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.