Naziv predmeta

Sjeverin

Broj predmeta

Broj žrtava

16

Broj optuženih lica

Rang optuženih

Datum podizanja optužnice

-

Faza postupka

Trajanje postupka od početka suđenja

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

-

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

-

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-

Krivično delo

Činjenični opis

Procesne napomene