Naziv predmeta

Slunj

Broj predmeta

КТРЗ 11/07

Broj žrtava

1

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja optužnice

7. Novembar 2007. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

1 year 3 months

Broj ispitanih svedoka

11

Datum i ishod prvostepene presude

8. Jul 2008. godine
Osuđujuća presuda: 8 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

11. Februar 2009. godine
Preinačena kazna:10 godina

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-
/

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZ SRJ, u saizvršilaštvu, u vezi sa čl. 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Sud je utvrdio da je okrivljeni, kao opripadnik oružanih snaga Republike Srpske Krajine, i u saizvršilaštvu sa jednim saborcem, ubio hrvatskog civila (lekara) u noći između 22. i 23. decembra 1991. godine blizu Slunja (Hrvatska), pucajući u njega više puta iz vatrenog oružja.

Procesne napomene

AA je suđeno u odsustvu pred Županijskim sudom u Karlovcu (Hrvatska) gde je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina. Isti sud je osudio saizvršioca u ubistvu (M G). Pošto AA nije bio dostupan pravosudnim organima Hrvatske, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je ustupilo TRZ-u dokaze u ovom predmetu.