Naziv predmeta

Velika Peratovica (AA)

Broj predmeta

КТRZ 4/07

Broj žrtava

13

Broj optuženih lica

AA

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja optužnice

21. Maj 2008. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

1 year 6 months

Broj ispitanih svedoka

26

Datum i ishod prvostepene presude

27. Maj 2009. godine
10 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

24. Novembar 2009. godine
Presuda potvrđena

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-
/

Krivično delo

Рatni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZJ

Činjenični opis

Sud je utvrdio da je okrivljeni između 13. avgusta i 31. oktobra 1991. godine, kao pripadnik samoorganizovane naoružane grupe poznate kao „Bilogorski odred”, učestvovao u lišavanju slobode i pritvaranju osam civila hrvatske nacionalnosti kako bi bili korišćeni kao taoci. Telo jednog pritvorenika je kasnije pronađeno u masovnoj grobnici, a dvoje pritvorenika je razmenjeno za srpske pritvorenike koje su držale hrvatske snage. Sud je utvrdio da je okrivljeni odgovoran i za ubistvo pet civila hrvatske nacionalnosti u osnovnoj školi u Velikoj Peratovici, na teritoriji opštine Grubišno Polje (Hrvatska).

Procesne napomene

Okrivljenom je suđeno u odsustvu pred Županijskim sudom u Bjelovaru (Hrvatska) 1993. godine kojom prilikom je osuđen na 20 godina zatvora. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je 2007. godine ustupilo TRZ-u dokaze u ovom predmetu.