28

Jan 2009.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Škorpioni 2 (A.Medić)"

Poštovani sude, Tužilaštvo za ratne zločine u potpunosti ostaje pri preciziranoj optužnici, jer smatra, da je u toku dokaznog postupka nesumnjivo utvrđeno, da je optuženi izvršio krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva pomaganjem iz čl.142. st.1. KZJ u vezi čl.24. KZJ, koje mu se stavlja na teret, za koje je i krivično odgovoran. ...

zr 2009 01 28 lat

15

Oct 2008.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Ovčara 1 (Vujović i ostali)"

Poštovani sude, Ostajem u celini pri podnetoj optužnici protiv optuženog (opt.) PEJIĆ MILORADA kao i pri preciziranoj optužnici protiv opt.RADAK SAŠE od 12.01.2006.godine odnosno pri preciziranoj optužnici protiv opt.VUJOVIĆ MIROLJUBA, VUJANOVIĆ STANKA, PERIĆ JOVICE, ATANASIJEVIĆ IVANA, MADŽARAC PREDRAGA, VOJNOVIĆ MILANA, LANČUŽANIN MILANA, LJUBOJA MARKA, MILOJEVIĆ PREDRAGA, DRAGOVIĆ PREDRAGA, ZLATAR VUJA, MUGOŠA GORANA, ŠOŠIĆ ĐORĐA, ĐANKOVIĆ MIROSLAVA, KATIĆ SLOBODANA i KALABA NADE od 16.09.2005.godine, odnosno 24.11. iste godine i smatram da je sprovedenim dokaznim postupkom utvrđeno da su počinili krivično delo za koje se terete i da je utvrđena njihova krivična odgovornost, pa stoga predlažem da ih za to delo oglasite krivim i osudite po zakonu. ...

zr 2008 10 15 lat

27

May 2008.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Zvornik 1 (Slavković i ostali)"

Poštovano Veće – gospodo sudije, Sa jednim od najsloženijih predmeta u srpskom pravosuđu, barem iz domena krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (tkz. „ratnih zločina“) bavili smo se dve i po godine, računajući od 28.11.2005. godine, kada je na glavnom pretresu pročitana optužnica KTRZ-17/04 od 12.08.2005. godine. Ovom optužnicom, između ostalih i ovim optuženima: Slavković Draganu, zv. „Toro“, Korać Ivanu zv. „Zoks“, Filipović Siniši zv. „Lopov“ i Dragićević Dragutinu zv. „Bosanac“ stavljeno je na teret krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st.1. KZ SFRJ. ...

zr 2008 05 27 lat

3

Apr 2007.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Škorpioni 2 (S.Medić i ostali)"

Poštovani sude, Tužilaštvo za ratne zločine u potpunosti ostaje pri preciziranoj optužnici jer smatra da je u toku dokaznog postupka nesumnjivo utvrđeno da su optuženi izvršili krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva koje im se stavlja na teret, za koje su i krivično odgovorni, a prvi put je i domaća i međunarodna javnost imala priliku da na svima poznatom snimku prati sve najvažnije detalje pod kojima se ovaj zločin odigrao. ...

zr 2007 04 03 lat

18

Sep 2006.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Đakovica (Lekaj)"

Maksimalna kazna za silovanja i ubistva Ovde se radi o strašnom događaju, o mučenjima i torturi kakvu ljudski mozak teško može da zamisli, te su oštećeni trpeli nesnosne bolove i bili poniženi na najsuroviji način. ...

zr 2006 09 18 lat