18

Mar 2015.

Lišeno slobode osam lica u predmetu „Srebrenica”

Po nalogu Tužilaštva za ratne zločine MUP Republike Srbije-Služba za otkrivanje ratnih zločina u jutarnjim satima lišila je slobode za sada 8 lica na različitim lokacijama u Srbiji. Profesionalno izvedenom akcijom pripadnika MUP-a Re...

Detaljnije