20

May 2019.

Regionalna konferencija tužilaca u Beogradu

Regionalna konferencija tužilaca u Beogradu
U Beogradu je danas počela regionalna konferencija tužilaca pod nazivom "Saradnja, kriterijumi i standardi u progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina". Teme konferencije su saradnja tužilaštava u regionu sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične tribunale (MRMKT), saradnja tužilaštava na regionalnom nivou, jačanje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina, potraga za nestalim licima, te istraživanje i krivično gonjenje počinilaca seksualnog nasilja vezanog za sukobe kao međunarodnog zločina. Konferenciji prisustvuju glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma Serž Bramerc, glavni tužilac BiH Gordana Tadić, specijalni tužilac Crne Gore Lidija Vukčević, zamenik glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Jasmina Dolmagić, kao i zamenici tužioca županijskih tužilaštava Hrvatske i kantonalnih tužilaštava Bosne i Hercegovine.