12

Jun 2018.

Tužilaštvo za ratne zločine potpisalo Memorandum o saradnji sa Komisijom za nestala lica

Na osnovu saglasnosti tužioca za ratne zločine i predsednika Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije o potrebi unapređenja međusobne saradnje, uslaglašen je tekst Memoranduma o saradnji između Tužilaštva za ratne zločine i Komisije za nestala lica. 

Memorandum o saradnji potpisan 12. juna 2018. godine, utvrđuje procedure koje omogućuju kontinuitet u razmeni podataka i informacija, a u cilju rasvetljavanja sudbine nestalih u vezi sa oružanim sukobima na teritoriji bivše SFRJ i procesuiranje lica odgovornih za kršenje odredbi međunarodnog humanitarnog prava.