19

Jul 2017.

ZAHTEV ZA NASTAVAK KRIVIČNOG POSTUPKA ZA DOGAĐAJE U SREBRENICI

Tužilac za ratne zločine je dana 17.07.2017. godine, podnela Višem sudu u Beogradu - Odeljenju za ratne zločine Zahtev za nastavak krivičnog postupka po optužnici KTO-2/15, zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st.1. u vezi čl. 22 KZ SRJ. Optužnicom su obuhvaćeni događaji u Srebrenici tokom jula 1995. godine.