Република Србија, Тужилаштво за ратне злочине

  • Адреса: Устаничка 29, 11000 Београд
  • Телефон: +381 11 3082 650
  • Факс:
  • Е-маил office@tuzilastvorz.org.rs
  • Никола Лацковић - лице за заштиту података о личности у Тужилаштву за ратне злочине
    контакт телефон: 011/3082-650
    имејл: nikola.lackovic@trz.org.rs

Кабинет Тужиоца за ратне злочине

Контактирајте нас