• Међународни кривични трибунал за бившу Југославију

    www.icty.org/
  • Међународни кривични суд

    www.icc-cpi.int/
  • Европски суд за људска права

    www.echr.coe.int