Бруно Векарић

Заменик тужиоца за ратне злочине

.