2

Feb 2021.

КТО-1/21

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Требињу, број Т16 0 КТРЗ 0006574 16 од 26.02.2019. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и члана 331. Законика о кривичном поступку, као и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, ЈМБГ ..., званог „...“ и „...“, од оца ... и мајке ..., девојачко породично име ..., рођен у ..., ..., са пребивалиштем у ..., улица ..., рођен ..., држављанин ... и држављанин ..., по занимању ..., разведен, ..., писмен, завршио средњу школу, средњег имовног стања, по сопственој изјави осуђиван због кривичног дела крађа, по сопственој изјави казну издржао, неосуђиван према извештају из КЕ, против њега се не води кривични поступак за које друго кривично дело, брани се са слободе,

КТО Бр, 1 21 Финално anonimizacija

23

Dec 2020.

КТО-7/20

На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, од оца ……. и мajке ……, рођен ………. године у ………, општина …….., ЈМБГ …………., са пребивалиштем у …………, улица …………, држављанин Републике Србије и Босне и Херцеговине, Што је:

kto Бр. 7 20 Дс

16

Dec 2020.

КТО-2/20

На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, од оца.......... и мајке........., рођен.......... године, у........., општина........., држављанин ........... ЈМБГ.........., са боравиштем у.........; ШТО ЈЕ:

КТО 2 20 Анонимизовано

15

Dec 2020.

КТО-6/20

Сходно одредби чл. 41 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима Тужилац за ратне злочине РС преузима кривично гоњење те у смислу чл. 47 ст. 1 истог Закона, уређује према законима Републике Србије, оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0008586 14 од 18.9.2014. год., потврђену 02.10.2014. год., тако што на основу чл. 43 ст. 2 тч. 5, чл. 331 ст. 1 и чл. 332 ЗКП те чл. 3. и 4. ст.1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подиже О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, званог „...“, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен .... године у ..., са боравиштем у ..., улица ..., Република Србија, по националности Србин, држављанин БиХ и Републике Србије, ЈМБГ ..., јер постоји оправдана сумња да је: За

kto 6 20 cir

9

Oct 2020.

КТО-5/20

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним ствари, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва БиХ Т20 0 КТРЗ 0009728/14 од 04.12.2014. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и 2. и члана 332. ЗКП и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, од оца ........ и мајке .........., рођен ......... године на .........., општина ........ ЈМБГ ........., држављанин Републике Србије, Што је: У

КТО 5 20 Кр

18

Sep 2020.

КТО-4/20

Сходно одредби чл. 47. ст 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ 0014039 17 од 20.12.2017. године, тако што на основу чл. 43.ст.2.тач.5, чл. 331ст.1.и2. и чл. 332 ЗКП и чл. 3. и 4.ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, званог ........, од оца ......... и мајке .........., рођеног ............. године у .........., Општина ................., са пребивалиштем у ..................., Република Србија, ЈМБГ ........................, држављанин Републике Србије, јер постоји

Кто 4 20 Нс

17

Sep 2020.

КТО-3/20

Сходно одредби чл. 47. ст.1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0003448 12 од 25.01.2017. године, тако што на основу чл. 43. ст.2. тач. 5, чл. 331 ст.1. и 2. и чл. 332. ЗКП и чл. 3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, зване ……, од оца ……….. и мајке …….., рођене …….. године у ……., ЈМБГ ............, са пребивалиштем у .........., улица .................., држављанка Републике Србије и Босне и Херцеговине, јер постоји оправдана сумња да је:

kto 03 20 Ćir

21

Feb 2020.

КТО-1/20

На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, син ... и .... рођ. ....., рођен ........ године у ...., ЈМБГ ....., држављанин ............. ......... завршио ..........., ШТО ЈЕ:

kto 1 20 cir

30

Dec 2019.

КТО-4/19

Сходно одредби чл. 47. ст 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Добоју Т15 0 КТРЗ 0023850 17 од 06.02.2017. године, тако што на основу чл. 43. ст.2. тач.5, чл. 331. ст.1 .и 2. и чл. 332. ЗКП и чл. 3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, званог ......., рођеног ...... године у .........., од оца ........ и мајке ........, рођене ............, са пребивалиштем у ..........., улица ............, ЈМБГ ........., држављанин Републике Србије,

kto 4 2019 Анонимиз.

26

Sep 2019.

КТО-2/19

Сходно одредби чл. 47.ст1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0002825 10 од 20.11.2017.године, тако што на основу чл. 43.ст.2.тач.5, чл. 331ст.1.и2. и чл. 332 ЗКП и чл. 3. и 4.ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, јер постоји оправдана сумња да је:

КТО 2 19 Ћир