Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије сматра да је регионална сарадња у области ратних злочина изузетно битна ради ефикасног процесуирања свих осумњичених без обзира у којој се држави они налазе. Међународни правни оквир односно међународни уговор о сарадњи у кривичним стварима одавно је на билатералном нивоу допуњен меморандумима, а затим и споразумима, односно протоколима између тужилаштава држава у региону бивше Југославије.

У будућем периоду, поред досадашњих облика сарадње, предвиђено је унапређење координисања истрага заједничким истражним тимовима, побољшање нивоа размене/уступања информација и доказа, редовним састанцима.

Успостављање регионалних официра за везу предвиђа размену официра за везу између држава у региону како би се још више унапредила регионална сарадња и рад на расветљавању неистражених кршења међународног хуманитарног права.

Акти о сарадњи на нивоу националних тужилаштава:

  • Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између СРЈ и Републике Хрватске (2001.године).

  • Меморандум о сагласности у остваривању и унапређењу сарадње у борби против свих облика тешког криминала закључен између Републичког јавног тужилаштва и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије и Државног одвјетништва Републике Хрватске (5. фебруара 2005. године).

  • Споразум о сарадњи у прогону учинилаца кривичних дела ратних злочина, злочина против човечности и геноцида између ТРЗ и ДОРХ (13. октобар 2006.године).

  • Меморандум о сагласности у остваривању и унапређењу сарадње у борби против свих облика тешког криминала закључен између Републичког јавног тужилаштва и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије и Тужилаштва Босне и Херцеговине (1.јули 2005.године).

  • Протокол Тужилаштва Босне и Херцеговине и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије о сарадњи у прогону починилаца кривичних дела ратних злочина, злочина против човечности и геноцида (31.01.2013.године у Бриселу).

  • Споразум о сарадњи у кривичном гоњењу учинилаца кривичних дела против човечности и других добара заштићених међународним правом закључен између Врховног државног тужиоца Републике Црне Горе и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије (31.10.2007.године у Подгорици).

Околност да су учиниоци ван домашаја правосудног система Републике Србије, не значи пасивност ТРЗ у овим предметима. Након што се прикупе сви доступни докази, истрага се прекида до привођења учинилаца, или се докази уступају тужилаштву државе у региону којој су учиниоци доступни, како би оно предузело кривично гоњење.

ТРЗ такође поступа по великом броју захтева за достављање обавештења, података и документације која упућују тужилаштва из региона и Специјално тужилаштво ЕУЛЕКС-а.

Један од најважнијих чинилаца успеха судских поступака против учинилаца ратних злочина је омогућавање правних оквира за регионалну сарадњу с обзиром да се жртве, сведоци, починиоци и сама места злочина налазе на територијама различитих држава. Регионална сарадња је и предуслов како би МКСЈ уступио случајеве домаћим правосудним органима.

Министарство правде Републике Србије закључило је у мају 2004. године са Мисијом ОЕБС-а у СЦГ Меморандум о разумевању. ОЕБС је током 2003. године развио Стратегију пружања подршке у јачању капацитета органа правосуђа и полиције у Републици Србији. Главна компонента Стратегије је олакшавање регионалне сарадње како би спровело кривично гоњење лица одговорних за ратне злочине у складу са међународно признатим стандардима.

Сарадња би се огледала у несметаној размени доказног материјала и информација у вези са истрагама и оперативним планирањем, затим у помоћи приликом прикупљања доказа и саслушања сведока, пребацивању предмета зависно од тога којим властима су доступни починиоци злочина и др. То би коначно довело до усклађивања судске праксе у области суђења за ратне злочине.

УН мисија на Косову (УНМИК)

Тужилац за ратне злочине састао се 11.новембра 2004. године са представницима УНМИК-овог правосуђа на челу са Жан Кристијаном Кадијем, замеником специјалног представника генералног секретара за УНМИК, у чијој надлежности је ресор правосуђа и полиције и Томасом Монагханом, директором Одељења за правду УНМИК-а. На састанку је постигнут договор о саслушању сведока који се налазе на територији Косова и Метохује од стране представника правосудних органа Републике Србије као и сведока који се налазе на територији Републике Србије од стране представника УНМИК-овог правосуђа.

До сада је полиција УНМИК-а пружала логистичку подршку представницима правосуђа из Србије, тужиоцу и истражном судији када су одлазили на Косово и када су саслушавали сведоке албанске националности.

Тужилаштво УНМИК-а и ово тужилаштво заједнички раде на расветљавању случаја «Одсечене главе». У питању је ратни злочин који је извршен према заробљеним војницима ВЈ, који су били на одлужењу војног рока 1999. године, а који су починили припадници ОВК, специјалних јединица «Црни орлови» Извршиоци овог злочина налазе се на територији Косова и Метохије, док се сви сведоци налазе на подручју Србије. Сарадња у овом предмету огледа се у томе што истражни органи УНМИК-а заједно са замеником тужиоца за ратне злочине обављају разговоре са сведоцима.

Република Црна Гора

Споразум о сарадњи у кривичном гоњењу учинилаца кривичних дела против човечности и других добара заштићених међународним правом закључен између Врховног државног тужиоца Републике Црне Горе и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије потписан 31.10.2007. у Подгорици.

Споразум о сарадњи у прогону учинилаца кривичних дела ратних злочина, злочина против човечности и геноцида, Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије потписало је 13. октобра 2006. године у Загребу и са Државним одвјетништвом Републике Хрватске.

Регионални официри за везу

Пројекат „Регионални официри за везу“ који је подржала Амбасада Краљевине Холандије у Србији у оквиру подршке Тужилаштву за ратне злочине у организацији регионалне конференције тужилаца „ПАЛИЋКИ ПРОЦЕС – регионална сарадња достигнућа и обавезе десет година касније“, од 1.-3.децембра на Палићу, има за циљ унапређење сарадње, али и јачања капацитета националних тужилаштава.

Реализација пројекта „Регионални официри за везу” као и иницијатива Уједињених нација за формирање ад хоц комисије при канцеларији Уједињених нација у Сарајеву за регионалну сарадњу, допринеће наставку и даљем јачању регионалне сарадње.

Република Хрватска

ОЕБС је у новембру 2004. године организовао на Палићу експертски састанак о међудржавној сарадњи у поступцима за кривична дела ратних злочина на ком су присуствовали представници правосудних органа Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије и Црне Горе. На састанку се разматрао Нацрт Меморандума о споразумевању који је предложио Државни тужилац Република Хрватске као начин побољшања директне сарадње између Републичког јавног тужилаштва и Тужилаштва за ратне злочине с једне стране и Државног одвјетништва Републике Хрватске с друге стране.

Сарадњу СЦГ са Републиком Хрватском регулише Европска конвенција о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима коју је 2001. године ратификовала Скупштина СРЈ. Закључен је и Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између СРЈ и Републике Хрватске. Међутим, у раду Тужилаштва показало се да је потребан ефикаснији вид сарадње, уско стручне, па се развила идеја о закључивању Споразума о сарадњи.

Потреба за закључивањем оваквог споразума указала се приликом процесуирања предмета ратног злочина против ратних заробљеника 1992. године, на пољопривредном добру «Овчара» код Вуковара. Сведоке у вези овог догађаја саслушали су предсатавници домаћих правосудних органа, уз велику помоћ тужилаштва Републике Хрватске.

Меморандум о сагласности у остваривању и унапређењу сарадње у борби против свих облика тешког криминала закључен је 5. фебруара 2005. године између Републичког јавног тужилаштва и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије и Државног одвјетништва Републике Хрватске.

Потписивањем овог споразума уређен је процес размене информација између тужилаштава ове две земље, између осталог и у вези са кривичним делима ратних злочина. Овим споразумом обавезали смо се да ћемо међусобно размењивати обавештења, извештаје, документе и информације који доприносе истраживању ратних злочина. Резултат овога је и конкретна сарадња овог тужилаштва са Тужилаштвом из Сплита на расветљавању ратног злочина почињеног у луци «Лора»код Сплита 1992. године.

13. октобар 2006. - Споразум о сарадњи у прогону учинилаца кривичних дела ратних злочина, злочина против човечности и геноцида - размена доказа, докумената и података који ће допринети ефикаснијем истраживању, доказивању и кажњавању свих учинилаца кривичних дела ратних злочина.

Босна и Херцеговина

Меморандум о сагласности у остваривању и унапређењу сарадње у борби против свих облика тешког криминала између Републичког јавног тужилаштва и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије и Тужилаштва Босне и Херцеговине (1.јула 2005. године.)

Протокол Тужилаштва Босне и Херцеговине и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије о сарадњи у прогону починилаца кривичних дела ратних злочина, злочина против човечности и геноцида (31.01.2013. године) .

Протокол дефинише инструменте за ефикасно процесуирање осумњичених за ратне злочине. На принципу добровољности, овај документ омогућава уступање доказа и информација у предметима ратних злочина између два тужилаштва.

Протокол је потписан у згради Европске комисије у Бриселу, у присуству Генералног директора Дирекције за проширење Европске уније Стефана Санина, директора Дирекције ЕУ за Западни Балкан Пјера Мирела, представника Мисије ОЕБС-а у Србији, амбасадора САД за питања ратних злочина Стивена Репа као и представника Амбасаде САД у Београду.