Skip to main content

Izveštaj o sprovođenju revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 za drugi kvartal 2022. godine, kao i preporuke Koordinacionog tela, koji su usvojeni na sastanku održanom 26. jula 2022. godine

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaii-o-sprovodieniu-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php