Skip to main content

Optužnice

Datum optužnice
Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...
Datum optužnice
Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku, čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, čl.39. Zakona o ratifikaciji ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i
Datum optužnice
Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА, ŠTO JE: ...
Datum optužnice
Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl. 3. i 4. st. 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA,BB,VV,GG,DD,ĐĐ..ŠTO SU:
Datum optužnice
Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...
Datum optužnice
Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA, ŠTO JE:
Datum optužnice
Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...
Datum optužnice
Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3. u vezi čl. 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...1. AA, 2. AB, 3. AV, 4. AG, ŠTO SU:
Datum optužnice
Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA...
Datum optužnice
Na osnovu čl. 46. st. 2. tač. 3., čl. 265. st. 1. i čl. 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA