Skip to main content

Predmeti

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO 2/14

Datum početka
Faza postupka

Optužnica odbačena rešenjem Višeg suda u Beogradu Odeljenja za ratne zločine 06.07.2016. godine.