Skip to main content

Predmeti

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTRZ-9/11

Datum početka
Faza postupka

Suđenje u toku

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTRZ-13/08

Datum početka
Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTRZ 5/10

Datum početka
Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTRZ 7/08

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda