Skip to main content

Predmeti

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO 2/16

Datum početka
Faza postupka

postupak obustavljen usled smrti optuženog

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO 2/14

Datum početka
Faza postupka

Optužnica odbačena rešenjem Višeg suda u Beogradu Odeljenja za ratne zločine 06.07.2016. godine.

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO 1/12-a

Datum početka
Faza postupka

Suđenje u toku