Skip to main content

Извештај о спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 23  за 2. квартал 2023. године

линк ка сајту https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaji-o-sprovodjenju-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php

Препоруке Координационог тела од 4. августа 2023. године 

линк ка сајту https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaji-o-sprovodjenju-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php