Skip to main content

КТО-4/21

Датум оптужнице

На основу члана 333 став 1 у вези члана 331 став 1 и члана 43 став 2 тачка 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и члана 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

 AA, син …. и …. ,  рођен ….. године у месту … , Општина ….. одређен притвор, јер није достижан државним органима Републике Србије, неосуђиван,  

 

ШТО ЈЕ: