Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
На основу члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије потврђену оптужницу Кантоналног Тужилаштва/Тужитељства Унско-санског кантона у Бихаћу, Босна и Херцеговина, број: Т01 0 КТРЗ 0019641 14 од 29.06.2015., тако што на
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним
Датум оптужнице
Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену оптужницу Kaнтоналног тужилаштва Унско-Санског Кантона Бихаћ, Босна и Херцеговина, број Т 01 0 КТРЗ 0003567 98 од 22.09.2015. године, тако што на
Датум оптужнице
Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену оптужницу Окружног тужилаштва у Добоју, Босна и Херцеговина, број Т 15 0 КТРЗ 0005733 05 од 08.11.2013. године, тако што на основу члана 43. став 2
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: 1. AA Што је:
Датум оптужнице
На основу члана 331 став 1 и 2 у вези члана 43 став 2 тачка 5 Законика о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013,45/2013) и члана 3 и члана 4 Закон о организацији и надлежности у поступку за ратне злочине („Сл. гласник РС“, бр. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу чл.333. ст.2. чл. 331. ст. 1. у вези чл. 43. ст. 2. тач. 5. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ШТО ЈЕ: