Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против: АА,ББ што су: ...
Датум оптужнице
На основу члана 265. став 1. у вези члана 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против: AA , ШТО ЈЕ : ...
Датум оптужнице
У предмету тога суда К.В.бр.6/2005 пресуда која је донета 10.04.2007.године постала је правноснажна у односу на оптужене АА, АБ и АГ, док је у односу на окр.АВ иста пресуда укинута, па у односу на овог оптуженог предстоји заказивање главног претреса.
Датум оптужнице
....
Датум оптужнице
На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. Законика о кривичном поступку, те на основу чл.3. и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, пред тим судом подижем О П Т У Ж Н И Ц У П р о т и в: АА, из ... Ш Т О Ј Е:
Датум оптужнице
На основу чл. 46. ст.2. тач.3. у вези чл. 3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против: АА и АБ, ШТО СУ ...
Датум оптужнице
На основу чл.46. ст.2. тач.3. и чл.265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, у вези чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У П р о т и в: 1. АА, 2. АБ, 3. АВ, 4. АГ, Ш Т О С У:
Датум оптужнице
На основу члана 265. став 1. у вези члана 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против: AA, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА и АБ што су ...
Датум оптужнице
На основу чл.341. ст.1. Законика о кривичном поступку, мењам и прецизирам оптужницу КТРЗ.бр.17/04 од 12.08.2005.године, само у делу чињеничног описа радње кривичног дела за све оптужене, тако да нови чињенични опис радње кривичног дела гласи ...