Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
На основу чл. 46. ст.2. тач.3. у вези чл. 3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против: АА и АБ, ШТО СУ ...
Датум оптужнице
На основу чл.46. ст.2. тач.3. и чл.265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, у вези чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У П р о т и в: 1. АА, 2. АБ, 3. АВ, 4. АГ, Ш Т О С У:
Датум оптужнице
На основу члана 265. став 1. у вези члана 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против: AA, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА и АБ што су ...
Датум оптужнице
На основу чл.341. ст.1. Законика о кривичном поступку, мењам и прецизирам оптужницу КТРЗ.бр.17/04 од 12.08.2005.године, само у делу чињеничног описа радње кривичног дела за све оптужене, тако да нови чињенични опис радње кривичног дела гласи ...
Датум оптужнице
На основу чл.46. ст.2. тач.3. у вези чл. 3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против ...
Датум оптужнице
На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: AА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу чл. 46. ст.2. тач.3. у вези са чл. 3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 46.ст.2.тач.3., члана 265. став 1. и члана 266. Законика о кривичном поступку (ЗКП), у вези чл. 14а Закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу овлашћења из чл.46. ст.2. тач.3., чл.265. ст.1., чл.266. и чл.341. Законика о кривичном поступку, мењам ОПТУЖНИЦУ под горњим бројем од 07.10.2005.године Против: 1.АА, 2.АБ, 3.АВ, 4.АГ, 5. АД, са личним подацима као у досадашњем току поступка, Ш Т О С У: