Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

КТО-7/16

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

KTO 2/14

Датум почетка
Фаза поступка

Оптужница одбачена решењем Вишег суда у Београду Одељења за ратне злочине 06.07.2016. године.