Skip to main content

линк до веб странице Министарства правде Републике Србије на којој се налазе објављени 2. и 3. Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина, као и верзије ових извештаја на енглеском језику, који су усвојени на састанку одржаном 13. децембра 2022. године

https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/17978/izvestaj-o-sprovodjenju-nacionalne-strategije-za-procesuiranje-ratnih-zlocina.php