Skip to main content

линк до странице на којој се налазе објављени 4. и 5. Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина, као и верзија 4. извештаја на енглеском језику, који су усвојени на састанку одржаном 07. јуна 2023. године:

https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/17978/izvestaj-o-sprovodjenju-nacionalne-strategije-za-procesuiranje-ratnih-zlocina.php