10

May 2019.

KTO-1/19

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pruţanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu ..., broj ... od ..., tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. i člana 331. Zakonika o krivičnom postupku, kao i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA

kto 1 19 lat

24

Dec 2018.

KTO-10/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem, O P T U Ž N I C U, protiv: АА, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 10 18 lat

24

Dec 2018.

KTO-9/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem optužnicu protiv: AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 9 18 lat

21

Dec 2018.

КТО-1/18

Na osnovu čl.331. st.1. u vezi čl.43. st.2 tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), i čl 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, Što je:

kto 1 18 lat

27

Nov 2018.

KTO-8/18

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona iz Bihaća, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne Hercegovine, broj T01 0 KTRZ 0015446 13 od 05.06.2018. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. i člana 331. Zakonika o krivičnom postupku, kao člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem optužnicu protiv: AA, jer postoji opravdana sumnja da je:

Preuzmite dokument

26

Oct 2018.

КТО-7/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem, OPTUŽNICU Protiv: AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 7 18 lat

22

Oct 2018.

KTO-6/18

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodno pravne pomoći u krivičnim stvarima, te na osnovu čl. 331. st.1. i 2 i člana 332 Zakonika o krivičnom postupku u vezi čl. 43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine preuzimam gonjenje po potvrđenoj optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T 20 0 KTRZ 0008831 14 od 31.05.2015. godine i istu uređujem prema zakonima Republike Srbije tako da ona glasi O P T U Ž N I C U Protiv: AA, Što je:

КТО 6 18 Л

14

Sep 2018.

KTO-5/18

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, rođen .... godine u selu ...., opština ...., .........., od oca ........ i majke ....., devojačko ......., trenutno nastanjen u mestu ........., ul. .......... , ..., JMBG .........., po nacionalnosti ......., državljanin ............, po zanimanju ..........., završio .........., pismen, ..... Što je:

кто 5 18 лат

12

Sep 2018.

KTO-4/18

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodno pravne pomoći u krivičnim stvarima, prema zakonima Republike Srbije, uređujem potvrđenu optužnicu Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj T 18 0 KTRZ 00 11999 18 od 24.01.2018. godine, tako što na osnovu čl. 331. st.1. i 2 i člana 332 Zakonika o krivičnom postupku u vezi čl. 43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU Protiv: AA., Što je:

kto 4 18 lat

13

Jul 2018.

KTO-3/18

Na osnovu čl. 333 st. 2. u vezi čl. 331 st. 1. i čl. 43 st. 2 tač. 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i čl. 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zv. „ ...“, što je:

kto 3 18 lat