21

Mar 2016.

КТО 2/16

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujem prema zakonima Republike Srbije, potvrđenu optužnicu Okružnog tužilaštva u Doboju, Bosna i Hercegovina, broj T 15 0 KTRZ 0005733 05 od 08.11.2013. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i 2. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizacije i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА, što je...

kto 2 16 lat

22

Jan 2016.

KTO br. 1/16

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv: 1. AA Što je:

kto 1 16 lat

21

Jan 2016.

KTO-2/15

Na osnovu člana 331 stav 1 i 2 u vezi člana 43 stav 2 tačka 5 Zakonika o krivičnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013,45/2013) i člana 3 i člana 4 Zakon o organizaciji i nadležnosti u postupku za ratne zločine („Sl. glasnik RS“, br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2011, 104/2009 i 101/2011 – dr.zakon), zbog postojanja opravdane sumnje podižem OPTUŽNICU Protiv: 1. AA, 2. AG 3.AE, 4.AI, 5. AL, 6. AN 7. AP 8. AT, što su:

Кто 2 15 Лат

10

Oct 2014.

КТО 7/14

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA, ŠTO JE:

КТО 7 14 ЛАТ

9

Oct 2014.

КТО 2/14

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA, ŠTO JE:

kto 2 14 lat

4

Jun 2014.

KТО 6/14 Bijeljina

Na osnovu čl.333. st.2. čl. 331. st. 1. u vezi čl. 43. st. 2. tač. 5. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА,ŠTO JE:

КТО 6 14 Лат

9

Apr 2014.

KTO 4/14

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА, ŠTO JE:

kto 4 14 lat

8

Apr 2014.

KTO 3/14 Gradiška

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2, člana 332. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, ŠTO JE:

kto 3 14 l

7

Apr 2014.

КТО 8/13 Ljubenić

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 333. stav 1. ZKP, člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA, BB, VV, ŠTO SU:

КТО 8 13

31

Mar 2014.

KТО 1/14

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujem prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Tužilaštva/Tužiteljstva Brčko Distrikta BiH broj T18 0 KTRZ 000 3079 /05 od 24. aprila 2013. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i 2. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku, te člana 3. i 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA, što je...

kto 1 14 lat