31

Dec 2013.

KTO br.9/13 Sotin

Na osnovu člana 43. stav. 2. tač.5. u vezi čl.331. st.1. ZKP i čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: 1. AA, okrivljenog saradnika 2. AB, 3. AV, 4. AG, 5. AD Š T O S U:

kto 9 13 lat

4

Nov 2013.

КТО 7/13 Trnje

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 333. stav 1. ZKP, člana 3. i člana 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA, AB što su...

kto 7 13 lat

17

May 2013.

KTO 6/13

Na osnovu čl.43. st.2. tač.5., čl.331. st.1.i čl.332. Zakonika o krivičnom postupku, podižem OPTUŽNICU protiv AA, ...ŠTO JE:

kto 6 13 lat

22

Apr 2013.

KTO 5/13 АА II

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА, ŠTO JE:

kto 5 13 lat

17

Apr 2013.

KTO 4/13 - AAI

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА, ŠTO JE:

kto 4 13 lat

8

Apr 2013.

КТO 3/13 Bihać

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА, ŠTO JE:

kto 3 13 lat

2

Apr 2013.

КТO 2/13 Sanski Most

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 333. stav 1. ZKP-a, člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA, ŠTO JE:

КТО 2 13 ЛАТ

5

Mar 2013.

КТRZ 1/09 Sremska Mitrovica

Na osnovu člana 43 stav 2 tačka 5 i člana 331 stav 1 i 2 Zakonika o krivičnom postupku, te članova 3 i 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, zbog postojanja opravdane sumnje podižem OPTUŽNICU protiv АА, ŠTO JE...

КТРЗ 1 09 Л

4

Dec 2012.

КТRZ 7/08 Skočić, jedinstvena optužnica

Na osnovu čl.409. st.1. i 2. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni glasnik R Srbije“ br.72/11), MENJAM optužnice KTRZ.br.7/08 od 30.04.2010.godine, 11/10 od 23.02.2011.godine i 11/11 od 22.12.2011.godine, tako što protiv optuženih: AA, АB, АV, АG, АD, АĐ и АЕ, podižem jednu jedinstvenu optužnicu pod oznakom KTRZ.br.7/08, čiji dispozitiv glasi:...

КТРЗ 7 08 Лат

26

Sep 2012.

КТО-5/12

Na osnovu člana 43 stav 2 tačka 5 i člana 331.stav1. ZKP, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, ŠTO JE :

kto 5 12 lat