6

Aug 2012.

KTO 3/12 Bosanski Petrovac

Na osnovu čl.331. st.1. i 2. u vezi čl.43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku i čl.3. i čl.4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА i BB..ŠTO JE:

kto 3 12 lat

18

Jun 2012.

KTRZ 6/11 (Ovčara)

Na osnovu čl.331. st.1. u vezi čl.333. st.2, čl.43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku, i čl.3. i 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA..

ktrz 6 11 lat

11

May 2012.

KTO 4/12

Na osnovu člana 43 stav 2 tačka 5 i člana 331 ZKP, podižem OPTUŽNICU protiv АА, ŠTO JE:.

kto 4 12 lat

5

Apr 2012.

KTRZ 5/06 Braća Bitići, precizirana optužnica

U prvoj polovini jula 1999. godine, u kontekstu i u bliskoj vezi sa oružanim sukobom...

ktrz 5 06 l

31

May 2011.

KTRZ 9/11 Ćuška

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...

ktrz 9 11 lat

5

May 2011.

KTRZ 7/10 Bijeljina

Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku, čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, čl.39. Zakona o ratifikaciji ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i čl.47. st.3 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, podižem OPTUŽNICU protiv AA, GG EE...

ktrz 7 10 lat a

23

Feb 2011.

KTRZ 11/10 Zvornik V

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА, ŠTO JE: ...

ktrz 11 10 lat

14

Dec 2010.

KTRZ 13/08 "Jataci"

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl. 3. i 4. st. 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA,BB,VV,GG,DD,ĐĐ..ŠTO SU:

КТРЗ 13 08 Лат

10

Sep 2010.

KTRZ 4/10 Ćuška

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...

optuznica cuska

12

Aug 2010.

KTRZ 5/10 Rastovac

Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА, ŠTO JE:

Ктрз 5 10 Лат