25

Jun 2010.

KTRZ 6/10 Lički Osik

Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...

Ктрз 6 10 Лат

23

Jun 2010.

KTRZ 5/09 Beli Manastir

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv 1. AA, 2. AB, 3. AV, 4. AG, ŠTO SU:

ktrz 5 09 lat

30

Apr 2010.

KTRZ 7/08 Zvornik V

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA...

ktrz 7 08 lat

31

Mar 2010.

KTRZ 3/09 Vukovar - Jedinstvena presuda iz Ovčare I

Na osnovu čl.265. st.1. u vezi čl.46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku i čl.3. i čl.4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA, ŠTO JE:

ktrz 3 09 lat

11

Mar 2010.

KTRZ 9/08 Tenja

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3, čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, te na osnovu čl.3. i čl.4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, pred tim sudom podižem OPTUŽNICU protiv AA, ŠTO JE:

КТРЗ 9 08 Лат

11

Dec 2009.

KTRZ 2/08 Prijedor

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3, čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, te na osnovu čl.2. i čl.4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv АА, ŠTO JE:

Ктрз 2 08 Лат

6

Oct 2009.

KTRZ 10/07 Medak

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3, čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, te na osnovu čl.3. i čl.4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, pred tim sudom podižem O P T U Ž N I C U p r o t i v: 1. AA, iz ... 2. AB, iz ... 3. AV, iz ..., 4. AG, iz ... 5. AD, iz ... Š T O S U:

ktrz 10 07 l

18

Sep 2009.

KTRZ 5/04 Tuzlanska kolona, precizirana optužnica

Na osnovu čl.341. st.1. Zakonika o krivičnom postupku, preciziram optužnicu KTRZ-5/04 od 09.11.2007.godine, samo u delu činjeničnog opisa radnje krivičnog dela za opt. АА, tako da činjenični opis radnje krivičnog dela glasi:...

КТРЗ 5 04 Л

11

Aug 2009.

KTRZ 16/08 Gnjilanska grupa (AA i ostali)

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3. i čl.265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku i čl.4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv:... 1. AA, 2. BB, 3. VV, 4. GG, 5. DD, 6. ĐĐ, 7. EE, zv. „...“, 8. ŽŽ, 9. ZZ, 10. II, 11. JJ, 12. KK, 13. LL, 14. LJLJ, 15. MM, 16. NN, 17. NJNJ ŠTO SU:

ktrz 16 08 lt

8

Jul 2009.

KTRZ 3/08 Stari Majdan

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3, čl.265. st.1. Zakonika o krivičnom postupku, čl.3. i čl.4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, čl.39. Zakona o ratifikaciji ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i čl.47. st.3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, pred tim sudom podižem OPTUŽNICU protiv AA...

ktrz 3 08 lat.