3

Jun 2009.

KTRZ 14/07 Stara Gradiška

Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku, podižem OPTUŽNICU protiv АА, što je: ...

Ктрз 14 07 Лат

22

Oct 2008.

KTRZ 9/06 Zvornik II

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv: AA,BB što su: ...

Ктрз 9 06 Лат.

17

Oct 2008.

KTRZ 4/03 Ovčara III

Na osnovu člana 265. stav 1. u vezi člana 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku, podižem OPTUŽNICU protiv: AA , ŠTO JE : ...

ktrz 4 03 lat

1

Oct 2008.

KTRZ 3/05 Škorpioni II

U predmetu toga suda K.V.br.6/2005 presuda koja je doneta 10.04.2007.godine postala je pravnosnažna u odnosu na optužene AA, AB i AG, dok je u odnosu na okr.AV ista presuda ukinuta, pa u odnosu na ovog optuženog predstoji zakazivanje glavnog pretresa.

ktrz 3 05 l

21

May 2008.

KTRZ 4/07 Velika Peratovica

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3, čl.265. st.1. Zakonika o krivičnom postupku, te na osnovu čl.3. i čl.4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, pred tim sudom podižem O P T U Ž N I C U P r o t i v: AA, iz ... Š T O J E:

ktrz 4 07 lat

16

Apr 2008.

KTRZ 13/07 Banski Kovačevac

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3. u vezi čl. 3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv: АА i АB, ŠTO SU ...

КТРЗ 13 07 Лат

14

Apr 2008.

KTRZ 12/07 Podujevo II

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3. i čl.265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, u vezi čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U P r o t i v: 1. AA, 2. AB, 3. AV, 4. AG, Š T O S U:

ktry 12 07 lat

8

Apr 2008.

KTRZ 4/03 Ovčara I

Na osnovu člana 265. stav 1. u vezi člana 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku, podižem OPTUŽNICU protiv: АА, ŠTO JE:

ktrz 4 03 l

14

Mar 2008.

KTRZ 8/07 Zvornik III

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA i AB, što su ...

ktrz 8 07. lat doc

6

Mar 2008.

KTRZ 17/04 Zvornik I, precizirana optužnica

Na osnovu čl.341. st.1. Zakonika o krivičnom postupku, menjam i preciziram optužnicu KTRZ.br.17/04 od 12.08.2005.godine, samo u delu činjeničnog opisa radnje krivičnog dela za sve optužene, tako da novi činjenični opis radnje krivičnog dela glasi ...

ktrz 17 04 precizirana lat. od 06.03.08.