Naziv predmeta

Karakaj

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-1/19

Datum podizanja optužnice

10. Maj 2019. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Hrasnica

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-10/18

Datum podizanja optužnice

24. Decembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Broj predmeta

КТО-9/18

Datum podizanja optužnice

24. Decembar 2018. godine

Faza postupka

pravosnažno okončan

Naziv predmeta

Bogdanovci

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-1/18

Datum podizanja optužnice

21. Decembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Ključ

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-8/18

Datum podizanja optužnice

27. Novembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Brčko

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-7/18

Datum podizanja optužnice

26. Oktobar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

selo Suha

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-6/18

Datum podizanja optužnice

22. Oktobar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

selo Prhovo

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-5/18

Datum podizanja optužnice

14. Septembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Brčko

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-4/18

Datum podizanja optužnice

12. Septembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Doboj

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-3/18

Datum podizanja optužnice

13. Jul 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica