Naziv predmeta

Ljubenić

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 8/13

Datum podizanja optužnice

7. April 2014. godine

Faza postupka

Suđenje u toku

Naziv predmeta

"Logor Luka"

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 1/14

Datum podizanja optužnice

31. Mart 2014. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Sotin

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 9/13

Datum podizanja optužnice

31. Decembar 2013. godine

Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta

Trnje

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 7/13

Datum podizanja optužnice

4. Novembar 2013. godine

Faza postupka

Suđenje u toku

Naziv predmeta

Čelebići

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 6/13

Datum podizanja optužnice

17. Maj 2013. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Ključ

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 4/13

Datum podizanja optužnice

24. April 2013. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

КТО-5/13

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-5/13

Datum podizanja optužnice

22. April 2013. godine

Faza postupka

predmet združen u KTO-4/13

Naziv predmeta

KTO-4/13

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-4/13

Datum podizanja optužnice

17. April 2013. godine

Faza postupka

Naziv predmeta

Bihać I

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 3/13

Datum podizanja optužnice

8. April 2013. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Sanski Most

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 2/13

Datum podizanja optužnice

2. April 2013. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan