Naziv predmeta

Rastovac

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTRZ 5/10

Datum podizanja optužnice

12. Avgust 2010. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Lički Osik

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТRZ 6/10

Datum podizanja optužnice

25. Jun 2010. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Broj predmeta

KTRZ 5/09

Datum podizanja optužnice

23. Jun 2010. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Skočić

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTRZ 7/08

Datum podizanja optužnice

30. April 2010. godine

Faza postupka

Žalbeni postupak

Naziv predmeta

Tenja I

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТRZ 9/08

Datum podizanja optužnice

11. Mart 2010. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Prijedor (AA)

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТRZ 2/08

Datum podizanja optužnice

11. Decembar 2009. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Medak (AB)

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTRZ 10/07

Datum podizanja optužnice

6. Oktobar 2009. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan