Broj predmeta

KTRZ 1/07

Datum podizanja optužnice

13. Jul 2007. godine

Faza postupka

Ponovno suđenje u toku

Naziv predmeta

Škorpioni II

Detaljnije
Broj predmeta

KTRZ 3/05

Datum podizanja optužnice

9. Oktobar 2006. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan