Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije smatra da je regionalna saradnja u oblasti ratnih zločina izuzetno bitna radi efikasnog procesuiranja svih osumnjičenih bez obzira u kojoj se državi oni nalaze. Međunarodni pravni okvir odnosno međunarodni ugovor o saradnji u krivičnim stvarima odavno je na bilateralnom nivou dopunjen memorandumima, a zatim i sporazumima, odnosno protokolima između tužilaštava država u regionu bivše Jugoslavije.

U budućem periodu, pored dosadašnjih oblika saradnje, predviđeno je unapređenje koordinisanja istraga zajedničkim istražnim timovima, poboljšanje nivoa razmene/ustupanja informacija i dokaza, redovnim sastancima.

Uspostavljanje regionalnih oficira za vezu predviđa razmenu oficira za vezu između država u regionu kako bi se još više unapredila regionalna saradnja i rad na rasvetljavanju neistraženih kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

Akti o saradnji na nivou nacionalnih tužilaštava:

  • Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između SRJ i Republike Hrvatske (2001.godine).

  • Memorandum o saglasnosti u ostvarivanju i unapređenju saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala zaključen između Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (5. februara 2005. godine).

  • Sporazum o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida između TRZ i DORH (13. oktobar 2006.godine).

  • Memorandum o saglasnosti u ostvarivanju i unapređenju saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala zaključen između Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine (1.juli 2005.godine).

  • Protokol Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida (31.01.2013.godine u Briselu).  

  • Sporazum o saradnji u krivičnom gonjenju učinilaca krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom zaključen između Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije (31.10.2007.godine u Podgorici)

Okolnost da su učinioci van domašaja pravosudnog sistema Republike Srbije, ne znači pasivnost TRZ u ovim predmetima. Nakon što se prikupe svi dostupni dokazi, istraga se prekida do privođenja učinilaca, ili se dokazi ustupaju tužilaštvu države u regionu kojoj su učinioci dostupni, kako bi ono preduzelo krivično gonjenje.

TRZ takođe postupa po velikom broju zahteva za dostavljanje obaveštenja, podataka i dokumentacije koja upućuju tužilaštva iz regiona i Specijalno tužilaštvo EULEKS-a.

Jedan od najvažnijih činilaca uspeha sudskih postupaka protiv učinilaca ratnih zločina je omogućavanje pravnih okvira za regionalnu saradnju s obzirom da se žrtve, svedoci, počinioci i sama mesta zločina nalaze na teritorijama različitih država. Regionalna saradnja je i preduslov kako bi MKSJ ustupio slučajeve domaćim pravosudnim organima.

Ministarstvo pravde Republike Srbije zaključilo je u maju 2004. godine sa Misijom OEBS-a u SCG Memorandum o razumevanju. OEBS je tokom 2003. godine razvio Strategiju pružanja podrške u jačanju kapaciteta organa pravosuđa i policije u Republici Srbiji. Glavna komponenta Strategije je olakšavanje regionalne saradnje kako bi sprovelo krivično gonjenje lica odgovornih za ratne zločine u skladu sa međunarodno priznatim standardima.

Saradnja bi se ogledala u nesmetanoj razmeni dokaznog materijala i informacija u vezi sa istragama i operativnim planiranjem, zatim u pomoći prilikom prikupljanja dokaza i saslušanja svedoka, prebacivanju predmeta zavisno od toga kojim vlastima su dostupni počinioci zločina i dr. To bi konačno dovelo do usklađivanja sudske prakse u oblasti suđenja za ratne zločine.

UN misija na Kosovu (UNMIK)

Tužilac za ratne zločine sastao se 11.novembra 2004. godine sa predstavnicima UNMIK-ovog pravosuđa na čelu sa Žan Kristijanom Kadijem, zamenikom specijalnog predstavnika generalnog sekretara za UNMIK, u čijoj nadležnosti je resor pravosuđa i policije i Tomasom Monaghanom, direktorom Odeljenja za pravdu UNMIK-a. Na sastanku je postignut dogovor o saslušanju svedoka koji se nalaze na teritoriji Kosova i Metohuje od strane predstavnika pravosudnih organa Republike Srbije kao i svedoka koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije od strane predstavnika UNMIK-ovog pravosuđa.

Do sada je policija UNMIK-a pružala logističku podršku predstavnicima pravosuđa iz Srbije, tužiocu i istražnom sudiji kada su odlazili na Kosovo i kada su saslušavali svedoke albanske nacionalnosti.

Tužilaštvo UNMIK-a i ovo tužilaštvo zajednički rade na rasvetljavanju slučaja «Odsečene glave». U pitanju je ratni zločin koji je izvršen prema zarobljenim vojnicima VJ, koji su bili na odluženju vojnog roka 1999. godine, a koji su počinili pripadnici OVK, specijalnih jedinica «Crni orlovi» Izvršioci ovog zločina nalaze se na teritoriji Kosova i Metohije, dok se svi svedoci nalaze na području Srbije. Saradnja u ovom predmetu ogleda se u tome što istražni organi UNMIK-a zajedno sa zamenikom tužioca za ratne zločine obavljaju razgovore sa svedocima.

Republika Crna Gora

Sporazum o saradnji u krivičnom gonjenju učinilaca krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom zaključen između Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije potpisan 31.10.2007. u Podgorici.    


Sporazum o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije potpisalo je 13. oktobra 2006. godine u Zagrebu i sa Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske.

Regionalni oficiri za vezu

Projekat „Regionalni oficiri za vezu“ koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji u okviru podrške Tužilaštvu za ratne zločine u organizaciji regionalne konferencije tužilaca „PALIĆKI PROCES – regionalna saradnja dostignuća i obaveze deset godina kasnije“, od 1.-3.decembra na Paliću, ima za cilj unapređenje saradnje, ali i jačanja kapaciteta nacionalnih tužilaštava.

Realizacija projekta „Regionalni oficiri za vezu” kao i inicijativa Ujedinjenih nacija za formiranje ad hoc komisije pri kancelariji Ujedinjenih nacija u Sarajevu za regionalnu saradnju, doprineće nastavku i daljem jačanju regionalne saradnje.

Republika Hrvatska

OEBS je u novembru 2004. godine organizovao na Paliću ekspertski sastanak o međudržavnoj saradnji u postupcima za krivična dela ratnih zločina na kom su prisustvovali predstavnici pravosudnih organa Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i Crne Gore. Na sastanku se razmatrao Nacrt Memoranduma o sporazumevanju koji je predložio Državni tužiilac Republika Hrvatske kao način poboljšanja direktne saradnje između Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za ratne zločine s jedne strane i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske s druge strane.

Saradnju SCG sa Republikom Hrvatskom reguliše Evropska konvencija o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima koju je 2001. godine ratifikovala Skupština SRJ. Zaključen je i Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između SRJ i Republike Hrvatske. Međutim, u radu Tužilaštva pokazalo se da je potreban efikasniji vid saradnje, usko stručne, pa se razvila ideja o zaključivanju Sporazuma o saradnji.

Potreba za zaključivanjem ovakvog sporazuma ukazala se prilikom procesuiranja predmeta ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika 1992. godine, na poljoprivrednom dobru "Ovčara" kod Vukovara. Svedoke u vezi ovog događaja saslušali su predsatavnici domaćih pravosudnih organa, uz veliku pomoć tužilaštva Republike Hrvatske.

Memorandum o saglasnosti u ostvarivanju i unapređenju saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala zaključen je 5. februara 2005. godine između Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 

Potpisivanjem ovog sporazuma uređen je proces razmene informacija između tužilaštava ove dve zemlje, između ostalog i u vezi sa krivičnim delima ratnih zločina. Ovim sporazumom obavezali smo se da ćemo međusobno razmenjivati obaveštenja, izveštaje, dokumente i informacije koji doprinose istraživanju ratnih zločina. Rezultat ovoga je i konkretna saradnja ovog tužilaštva sa Tužilaštvom iz Splita na rasvetljavanju ratnog zločina počinjenog u luci "Lora" kod Splita 1992. godine.

13. oktobar 2006. - Sporazum o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida - razmena dokaza, dokumenata i podataka koji će doprineti efikasnijem istraživanju, dokazivanju i kažnjavanju svih učinilaca krivičnih dela ratnih zločina.

Bosna i Hercegovina

Memorandum o saglasnosti u ostvarivanju i unapređenju saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala između Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine (1.jula 2005. godine.)

Protokol Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida (31.01.2013. godine) .

Protokol definiše instrumente za efikasno procesuiranje osumnjičenih za ratne zločine. Na principu dobrovoljnosti, ovaj dokument omogućava ustupanje dokaza i informacija u predmetima ratnih zločina između dva tužilaštva.

Protokol je potpisan u zgradi Evropske komisije u Briselu, u prisustvu Generalnog direktora Direkcije za proširenje Evropske unije Stefana Sanina, direktora Direkcije EU za Zapadni Balkan Pjera Mirela, predstavnika Misije OEBS-a u Srbiji, ambasadora SAD za pitanja ratnih zločina Stivena Repa kao i predstavnika Ambasade SAD u Beogradu.