Skip to main content

Regional Prosecutor's conference on Cooperation, Benchmarks and Standard in the Prosecution of War Criminals

Учесници Регионалне конференције тужилаца под називом "Сарадња, критеријуми стандарди у прогону учинилаца ратних злочина", Београд 20.05. до 23.05.2019. године

The Regional Prosecutors' Conference entitled Cooperation, Benchmarks and Standards in the Prosecution of War Criminals was held in Belgrade from 20 to 23 May 2019.