Skip to main content
  • Republika Srbija
    Tužilaštvo za ratne zločine
  • Republika Srbija
    Tužilaštvo za ratne zločine
  • Republika Srbija
    Tužilaštvo za ratne zločine

Vesti

http://www.bg.ap.sud.rs/lt/articles/sluzba-za-odnose-sa-javnoscu/aktuelni-predmeti/ratni-zlocini/rz-donete-odluke/
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS“ br.67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 105/2009, 101/2011, 6/2015, 87/2018 – drugi zakon Stvarna nadležnost (zakonski osnov za postupanje) Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, zasniva se
Po optužnici Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, Viši sud u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine, osudio je okr. Osmana Osmanovića na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st.1. KZ SRJ u saizvršilaštvu u vezi čl. 22

Pres kliping

Политика
Две нове оптужнице за ратне злочине над Србима
Blic
Skupština Srbije izabrala je Snežanu Stanojković za tužioca za ratne zločine. Za nju su glasala 153 poslanika. dva su bila protiv, a 14 nije glasalo.

Dokumenta

Vlada Republike Srbije je odlukom 05 Broj 021-95404/2021 od 14. oktobra 2021. godine usvojila Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina.
 

Izveštaj o sprovođenju revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 za drugi kvartal 2022. godine, kao i preporuke Koordinacionog tela, koji su usvojeni na sastanku održanom 26. jula 2022. godine

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaii-o-sprovodieniu-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php

 - na osnovu tačaka 1.4.1.10. i 1.4.3.5. Akcionog plana za Poglavlje 23 - 

Tužilačka strategija za istragu i gonjenje ratnih zločina u Republici Srbiji 2018-2023.

Na sednici održanoj 20. februara 2016. godine Vlada Republike Srbije je usvojila Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, sa periodom važenja od 2016. do 2020. godine. 

Koordinator Službe - zamenik tužioca za ratne zločine Mioljub Vitorović, 
Adresa: Ustanička br. 29, 11000 Beograd,
i-mejl: sluzba.za.informisanje@trz.org.rs 

Izveštaj o sprovođenju Revidiranog AP23 - prvi kvartal 2022

IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU TUŽILAČKE STRATEGIJE ZA ISTRAGU I GONJENJE RATNIH ZLOČINA

- 1. i 2. kvartal 2022. godine -