Skip to main content

Kontakt

Republika Srbija, Tužilaštvo za ratne zločine

Adresa: Ustanička 29, 11107 Beograd

 

Adrese elektronske pošte i kontakt telefoni:

 

Kabinet Tužioca za ratne zločine

Tužilac za ratne zločine

Snežana Stanojković

telefon: 011/3082-650

e-mail: kabinet@tuzilastvorz.org.rs

 

Šef kabineta tužioca za ratne zločine

Ana Mutavdžić

telefon: 011/3082-650

faks: 011/3082-782

e-mail: kabinet@tuzilastvorz.org.rs

 

Zamenik tužioca za ratne zločine - lice zaduženo za obaveštavanje javnosti u Tužilaštvu za ratne zločine - portparol javnog tužilaštva

Vasilije Seratlić 

Telefon: 011/3082-650

e-mail: kabinet@tuzilastvorz.org.rs

 

Sekretar Tužilaštva

Nada Tripković

telefon: 011/3082-740

e-mail: nada.tripkovic@trz.org.rs

 

Lice ovlašćeno za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Nikola Lacković

telefon: 011/3082-640

e-mail: nikola.lackovic@trz.org.rs

 

Interni revizor

Jagoda Jeličić

telefon: 011/3082-686

e-mail: jagoda.jelicic@trz.org.rs