Skip to main content

Pristup javnosti radu tužilaštva

Tužilaštvo o svom radu, aktivnostima i postupanju obaveštava javnost i putem svoje internet stranice www.tuzilastvo.org.rs, koja je otvorena i dostupna javnosti i svim građanima. 

 

Javni tužilac Vasilije Seratlić je lice zaduženo za obaveštavanje javnosti u  Javnom tužilaštvu za ratne zločine, odnosno portparol javnog tužilaštva, koji obaveštava javnost putem usmenih ili pismenih saopštenja i izjava ili putem javnih glasila ili na drugi pogodan način, o pokretanju postupka u slučajevima za koje se interesuje šira javnost, vodeći pri tom računa o interesima pravilnog vođenja postupka i opravdanoj zaštiti ličnosti na koje se podaci odnose.

 

Telefon: 011/3082 – 650

e-mail: kabinet@jtrz.jt.rs