Skip to main content

Optužnice

Datum optužnice
Shodno odredbi čl. 47 st. 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine T20 0 KTRZ 0005560 12 od 01.12.2020. godine, potvrđenu dana 02.12.2020. godine, tako što na osnovu čl. 43 st. 2 tač. 5, čl
Datum optužnice
Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te na osnovu člana 331. stav 1. i 2. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi člana 43. stav 3. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti
Datum optužnice
Na osnovu člana 331 stav 1 i 2 u vezi člana 43 stav 2 tačka 5 Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3 i člana 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OP T U Ž N I C U Protiv: AA, JMBG… od oca …. i majke…, devojačko
Datum optužnice
Shodno odredbi čl. 47 st. 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj KT-RZ-82/09 od 28.10.2009. godine, tako što na osnovu čl. 43 st. 2 tač. 5, čl. 331 st. 1 i 2 i čl. 332 ZKP i čl. 3 i 4 st
Datum optužnice
Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te na osnovu člana 331. stav 1. i 2. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi člana 43. stav 3. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti
Datum optužnice
Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem, O P T U Ž N I C U Protiv: AA, od oca .........i majke
Datum optužnice
Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1., člana 332. i člana 333. stav 1. ZKP, člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA zvanog ..... iz .....rođenog ............ godine u ........, od
Datum optužnice
Shodno odredbi čl. 47 st. 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine T20 0 KTRZ 0013404 17 od 10.01.2018. godine protiv opt. AA, tako što na osnovu čl. 43 st. 2 tač. 5, čl. 331 st. 1
Datum optužnice
Shodno odredbi člana 47 stav 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Tužilaštva BiH KT-RZ-65/08 od 02.12.2008. godine, tako što na osnovu člana 43 stav 2 tačka 5, člana 331 stav 1 i člana 332 ZKP i člana 3 i 4
Datum optužnice
Na osnovu člana 333 stav 1 u vezi člana 331 stav 1 i člana 43 stav 2 tačka 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i člana 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, od oca ....... i majke ......., rođene ......., JMBG