Skip to main content
Naziv predmeta

Ćuška

Broj predmeta

KTRZ-9/11

Broj žrtava

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Suđenje u toku

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

ukinuta prvostepena presuda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. stav 1, u vezi čl. 22 KZJ.

Činjenični opis

Procesne napomene