Skip to main content
Naziv predmeta

BM

Broj predmeta

KTO-6/12

Broj žrtava

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

20 dana

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Viši sud u Beogradu doneo je 8. avgusta 2012. godine presudu kojom je prihvatio Sporazum o priznanju krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 u vezi stava 1. KZ-a, zaključen između B.M. i TRZ i osudio istog na uslovnu osudu -kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno određuje da se utvrđena kazna zatvora prema okrivljenom neće izvršiti ako okrivljeni u roku od 3 (tri) godine po pravnosnažnosti presude ne izvrši neko drugo krivično delo.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 u vezi stava 1. KZ-a.

Činjenični opis

Procesne napomene

Sporazum o priznanju krivičnog dela