Skip to main content
Naziv predmeta

Bosanski Petrovac

Broj predmeta

KTO 3/12

Broj žrtava

2

Broj optuženih lica

2

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

4 godine 7 meseci

Broj ispitanih svedoka

13

Datum i ishod prvostepene presude

AA: 8 godina
BB: 8 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Ukinuta presuda i ponovno suđenje

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Osuđujuća presuda: Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu ponovo je osudilo na po osam godina zatvora bivše pripadnike VRS zbog uvistva muslimanskog civila u Bosanskom Petrovcu 1992. godine.

Dodatne informacije

Datum i ishod odluke Apelacionog suda


Presudom Apelacionog suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločina oba okrivljena su oslobođena od optužbe.

Krivično delo

Krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZ SRJ u vezi člana 22 KZ SRJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da su okrivljeni, pripadnici Vojske Republike Srpske, 21. decembra 1992. godine naišli na civile AB i AV na lokalnom putu kod Bosanskog Petrovca (BiH). Oni su navodno naredili AB da nastavi dalje, a zadržali AV, odveli ga dublje u šumu i ubili ga sa više hitaca vatrenog oružja.

Procesne napomene

Dana 31. oktobra 2011. godine, vlasti BiH podigle su optužnicu protiv okrivljenih. S obzirom da su bili nedostupni organima BiH, predmet je putem međunarodne pravne pomoći dostavljen TRZ iz Kantonalnog suda u Bihaću.

Dana 19. jula 2016. godine, sudsko veće je objavilo presudu kojom je optužene AA i BB oglasilo krivim i osudilo ih na kaznu zatvora u trajanju od osam godina.

Lokacija