Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-3/18

Broj predmeta

KTO-3/18

Broj žrtava

1

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

pripadnik dobrovoljačke jedinice pri srpskim oružanim formacijama

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

2 godine 8 meseci

Broj ispitanih svedoka

16

Datum i ishod prvostepene presude

Kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 144 KZ SRJ.

Činjenični opis

neutvrđenog dana, početkom maja meseca 1992. godine, u večernjim časovima, u mestu Kožuhe, opština Doboj, u Republici Bosni i Hercegovini (BiH), kao pripadnik dobrovoljačke jedinice pri srpskim oružanim formacijama, kršeći pravila međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba koji je tada postojao na prostoru BiH, a nije imao karakter međunarodnog sukoba, između naoružanih formacija srpskog, hrvatskog i muslimanskog naroda koji žive u BiH, protivno čl.3 st.1. tač.1a) i čl. 4A st.1. Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.08.1949. godine (III Ženevska konvencija) ratifikovane od strane Narodne skupštine FNRJ 1950 godine („Sl.list FNRJ“ br.24/50) i člana 4. st.1. i st.2. tač.a) Dopunskog protokola (Protokol II) uz Ženevske konvencije od 12.08.1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba („Sl. list SFRJ, Međunarodni ugovori br.16/78“), nekoliko dana pošto što su srpske oružane formacije zarobile GG, pripadnika neprijateljskih oružanih snaga – 102.odžačke brigade Hrvatskog vijeća obrane (102.db./202.dp.HVO), koji je potom bio smešten u krugu fabrike „Energoinvest“ u selu Kožuhe, odakle ga je optuženi zatim preuzeo i odveo na lokalitet Djelovačke bare, u blizini reke Bosne, gde ga je u ranije iskopanoj raci, hicima iz pištolja, lišio života, nanevši mu pri tom teške telesne povrede opasne po život u vidu dve prostrelne rane glave, kojima je podlegao na licu mesta;

Procesne napomene

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije donelo je Naredbu o sprovođenju istrage KTI-3/16 od 11.10.2016. godine.